PRIMARIA COMUNEI PODENII NOI

Judetul Prahova

PROIECTE INVESTITIONALE

    Investitii in derulare
    In prezent este in constructie Gradinita de copii din satul Valea Dulce, Amenajarea prin compartimentare a sediului Primariei in fostul local al CPADM Podenii Noi.
    De asemenea exista documentatii pentru construirea a doua poduri peste paraul Oghiza si studiu de fezabilitate pentru Modernizare drumuri de interes local.

    Proiecte investitionale
 • Modernizarea infrastructurii rurale,
 • Realizarea unei statii de epurare a apelor reziduale si efectuarea sistemului de canalizare,
 • Finalizarea alimentarii cu apa potabila in satele Popesti, Podenii Noi, Nevesteasca, Salcioara si Sfacaru,
 • Construirea unui dispensar uman in satul Mehedinta,
 • Asfaltarea drumurilor comunale Linia Morii, Salcioara, Podenii Noi si Sfacaru.
    Apa si Canalizare
   
La nivelul comunei Podenii Noi nu exista canalizare si statie de epurare a apelor uzate iar serviciul de alimentare cu apa potabila existent a fost preluat si este administrat de SC HIDRO VALEA CRICOVOLULUI SA.
    Sistemul de alimentare si retelele existente sunt compuse din:
 • foraj, statie de pompare, rezervor si retea care alimenteaza satele Sfacar, Podenii Noi, Valea Dulce si Popesti (numai partea de jos a satului)
 • foraj, statie de pompare, rezervor si retea care alimenteaza satele Ghiocel, Mehedinta, Rahova si 30% din satul Nevesteaca
 • retea de alimentare pentru satele Podul lui Galben si Podenii Noi Punctul Varf, sursa fiind  pe teritoriul comunei Baltesti.
    Putul forat din satul Sfacaru este colmatat sursa de apa pentru primele doua sisteme care comunica intre ele este putul forat din satul Ghiocel. Datorita acestei situatii necesare de apa al comunei nu este satisfacut impunandu-se pe langa extinderea retelei in satele Popesti, Salcioara si Nevesteaca, fararea a doua puturi de adancime.
    Construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate este programata sa inceapa in anul 2008 urmand a se finaliza in anul 2010.
    Reteaua de alimentare cu gaze naturale este realizata in proportie de 95% fiind pusa in functiune in anul 2002. Numarul abonatiilor este de 320.
    Acces la cai de comunicatii
   
Reteaua de drumuri din Podenii Noi cuprinde:
 • 3 drumuri judetene DJ 102 M cu o lungime de pe teritoriul comunei de 6.75 km, DJ 100 L 6.2 km si DJ 100 0.9 km,
 • 3 drumuri comunale DC 45 A Ghiocel cu o lungime pe teritoriul comunei de 1.33 km, DC 48 Popesti 1.43 km si DC 128 Sfacaru 1.75 km,
 • reteaua de drumuri locale si strazi este in lungime totala de 13.5 km.
    Conform strategiei de dezvoltare locala in perioada anilor 2007-2010 se prevede modernizarea prin asfaltare a retelei de drumuri comunale locale si strazi.
    In prezent exista studiu de fezabilitate pentru "Construirea pod beton armat peste paraul Ohiza in punctul biserica Podenii Noi" depus la Guvernul Romaniei pe ordonanta nr.7/2006.
   
    Acces la cai de telecomunicatii
    In zona exista retea de telefonie fixa (SC ROMTELECOM SA), doua retele de telefonie mobila (SC VODAFONE SA, SC ORANGE SA) si un operator de televiziune prin cablu (SC CANAD IMPEX SRL).