PRIMARIA COMUNEI PODENII NOI

Judetul Prahova

AGRICULTURA

    Agricultura se practica in cadrul gospodariilor individuale. Suprafata de teren arabil reprezinta 46.44% din totalul terenului agricol. Pentru dezvoltarea activitatiilor in agricultura este necesar sa se finalizeze aplicarea Legii fondului funciar, cu privire la trecerea in proprietatea producatoriilor particulari a terenurilor ce li se cuvin, inclusiv a suprafetelor de padure. In vederea incurajarii producatorilor particulari au fost acordate suventii pentru sectorul vegetal conform legislatiei in vigoare. La ora actuala este depusa documentatia pentru 48 ha cultivate cu grau.
    Comuna are o suprafata agricola de 2701 ha din care:
 • arabil - 1296 ha
 • livezi - 143 ha
 • vii - 30 ha
 • pasuni - 377 ha
    Numarul de animale din comuna:
 • bovine - 597
 • ovine - 592
 • caprine - 170
 • porcine - 359
 • pasari - 18.000
 • cabaline - 221
 • albine - 280 familii.

    Terenul agricol reprezinta cea mai importanta rezerva naturala a teritoriului localitatii care acopera peste 71% din suprafafa sa totala respectiv 2701 ha. Structura pe folosinte agricole pune in evidenta predominta terenurilor arabile cu 1280 ha (47% din suprafala agricola).
    Celelalte folosinte au ponderi mai reduse si sunt reprezentate de pasuni si fanete cu 1232 ha (45%), vii si pepiniere viticole cu 30 ha (0,01%) si livezi si pepiniere poinicole cu 143 ha (0,05%).
    Atat structura suprafetei agricole cat si conditiile pedoclimatice permit dezvoltarea unei structuri complexe a productiei agricole, toate tipurile de activitate specifica producfiei vegetale si animale intrunind conditii favorabile de dezvoltare.
    Resursele agricole. Teritoriul comunei fiind acoperit pe aproape 73 % din suprafa cu terenuri agricole cu potential diferentiat de dezvoltare a ramurilor specifice agriculturii: in sud cu terenuri de mare fertilitate si valoroase pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive; in zona centrala, corespunzatoare dealurilor subcarpatice, cu conditii pedoclimatice favorabile dezvoltarii pomiculturii si viticulturii.
    Fondul forestier. Vegetatia forestiera acopera 0.16 % (6.06 ha) din suprafata comunei si se situeaza printre resursele naturale importante.
    Posibilitatea anuala de masa lemnoasa este de 200-500 m3. Peste 90% din suprafafa cu paduri are rol si functi speciale de protectie a solurilor, a apelor, pentru recreere etc.
    Padurile din localitatea Podenii Noi sunt bogate in resurse de vanat, si de variate produse secundare (fructe, ciuperci, plante medicinale etc.), ceea ce ofera potential de dezvoltare a unor activitati cum ar fi de exemplu vanatoarea, colectarea si prelucrarea fructelor de padure, a ciupercilor si plantelor medicinale.